Arkisto

Pöytäkirjat

 
Patinan hallituksen pöytäkirjoja säilytetään kansiossa Patinan huoneessa Pinni B:ssä, mistä jokainen voi niitä käydä lukemassa (pyydä laitoksen väkeä avaamaan ovi, jos se on lukossa). Jokainen hallituksen kokouksen pöytäkirja lähetetään myös kokouksen jälkeen liitetiedostona Patinan sähköpostilistalle. Halutessasi voit myös pyytää Patinan sihteeriä lähettämään sinulle sähköpostilla edellisten kokousten pöytäkirjoja.

Internet-sivuille tulevat ainoastaan yhdistyksen sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten pöytäkirjat tietoturvasyistä. Lisätietoa voit kysyä tiedotusvastaavalta.

2009

Ylimääräinen syyskokous 22.09.2009

Sääntömääräinen syyskokous 23.11.2009

2010

Sääntömääräinen kevätkokous 15.02.2010Historian Lehti

Historian Lehden vanhoja numeroita voit selata sivussa olevasta palkista Historian Lehti.

Lehdet 2013-2014 löydät täältä.Tenttikysymykset


Tenttikysymyksiä kerätään jälleen!


Patina päätti alkukeväästä 2009 alkaa kerämään taas tenttikysymyksiä kaikkien yhteiseksi hyväksi. Auta sinäkin kanssaopiskelijaa, ja käy tentin jälkeen pudottamassa kysymykset Patinan huoneen edessä olevaan rasiaan TAI lähetä kysymykset sähköpostilla osoitteeseen daniel.helander[at]uta.fi. Hyödyllisimpiä ovat siis kirjatenttikysymykset, koska samoja kirjoja luetaan ainakin muutama vuosi. Muista kirjoittaa (mikäli valmiissa lapussa ei näitä lue): mikä tentti on kyseessä, mielellään opintokohdan koodi ja kirjat, joita tentit.


Tenttikysymyksiä 2009-2010


P2 Antiikki ja Keskiaika

Bartlett Robert, The Making of Europe. Conquest, Colonization and
Cultural Changes 950-1350 begin_of_the_skype_highlighting              950-1350      end_of_the_skype_highlighting (1994) ja Le Goff Jacques, The Birth of Europe (2005):


1) Kirjoita kaksi esseetä:

a)Mitä Bartlett tarkoittaa Euroopan eurooppalaistumisella, ja mitä piirteitä hän siihen liittää?


b)Saksalaisten ekspansio itään sydänkeskiajalla. Syyt ja seuraukset

c)Feodalismi - mitä, missä, milloin?

2) 1350-1500: Keskiajan syksy vai kevät? Erittele ajan ilmiöitä ja ota kantaa.

P3 Suomen varhaishistoria


Grünthal, Riho (toim.), Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan (2002) ja Kallioinen Mika, Kirkon ja kruunun välissä. Suomalaiset ja keskiaika (2001)sekä Karonen Petri, Pohjoinen suurvalta: Ruotsi ja Suomi 1521-1809 (1999)

1. Valtakunnan sisäinen kehitys kustavilaisella ajalla (1772-1809)

2. Kaupungit ja kaupunkipolitiikka keskiajalta suurvalta-ajalle

P5 Maailmanhistoria


McNeill J.R. & McNeill W.H., The Human Web (2003) (Suomeksi: Verkottunut ihmiskunta (2005)):

1. Maailmanlaajuisen verkon synty

2. Uskontojen maailmanhistoriallinen merkitys

Hobson John M., The Eastern Originsof Western Civilisation:

1. Kiina maailmantalouden veturina

2. Eurooppalainen identiteetti Lännen nousun edellytyksenä

Black Jeremy, Europe and the World:

1. Maailmankaupan ominaispiirteet 1630-1830

2. Tiedon (knowledge) merkitys imperiumin rakennustyössä 1630-1830

Mazlish B., New Global History (2006), McNeill J.R. & McNeill W.H., The Human Web (2003),
Pomeranz, K., The Great Divergence (2000):


1. Kristinuskon ja islamin kohtaamiset

2. Länsi-Euroopan vahvistuminen maailmanlaajuisessa verkossa


3. Uuden maailman (New World) resurssit Länsi-Euroopan talouden tukena

4. Kansalaisjärjestöt (NGOs) globalisaation edistäjinä


A1 Metodikirjat


Jordanova Ludmilla, History in Practice (2006):

Miten Jordanova käsittelee historian suhdetta muihin tieteisiin? Syvenny erityisesti kolmeen teemaan.

Southgate Beverley, What is history for? (2005):

Mitä Southgate tarkoittaa käsitteellä 'hidden agendas'?

Autio Sari, ym. (toim.), Historioitsijan arki ja tutkimuksen prosessi(2001):

Antiikin ja keskiajan perhe tutkimuskohteena. (pääpiirteet)

Immonen Kari & Leskelä-Käski Maarit (toim.), Kulttuurihistoria(2001):

Pohdi psykohistorian metodisia mahdollisuuksia Siltalan artikkelin pohjalta

Fingerroos Outi, ym (toim.),Muistitietotutkimus (2006):

Mikrohistoria ja muistitieto Peltosen arvioimina

Haapala Pertti, Sosiaalihistoria (1989):

Miten luokkia voi tutkia?

A3 Kulttuurit

Sihvola Juha, Maailmankansalaisen etiikka (2004), Hämeen-Anttila Jaakko, Islamin käsikirja (2004); Lewis Bernard, The Muslim Discovery of Europe (2001):

Valitse kolme:

1)Miten kritisoisit antiikin ajattelijoiden käsitystä hyvästä yhteiskunnasta?


2)Kansainvälinen oikeus ja kansojen oikeuden käsitteen synty

3)Islam ja sota

4)Mitä yhtenevyyksiä ja eroja havaitset kristillisessä ja islamilaisessa maailmankuvassa lukemiesi teosten pohjalta?

S1A Historiateoria


Rüsen Jörn, Narration, Interpretation, Orientation (2005) ja Kalela Jorma, Historiantutkimus ja historia (2000)
1. Mikä on narratiivi (sen lajit)? (Rüsen)

2. Mitä tarkoittavat (merkitsevät) historiantutkimuksen poliittisuus, eettisyys ja dialogisuus.
(Kalela)

3. Selitä seuraavia Kalelan ja Rüsenin käsitteitä tai ideoita: vieras kulttuuri, ajan vankila, narratiivi, surutyö

S3 - kirjallisuutta:


Anderson, Benedict : Kuvitellut yhteisöt

Smith, Anthony D. : Nationalism and Modernism

Tosh, John : Why History Matters


1. Arvioikaa, mihin Benedict Andersonin teoksen suosio rakentuu?

2. Miten Anthony D. Smith arvioi nationalismin tulevaisuutta globaalissa maailmassa?

3. Mitä Smith tarkoittaa termillä "political messianism"?


4. Historiantutkijat ja julkisuuden suhde. Esittää esimerkki tai esimerkkejä (Tosh)?

Aate - ja oppihistoria: P5 Tekniikan historia


Galileo Galilei, Sidereus Nuncius (1999)

- Jumalasta ja ihmisestä Galilein luonnonfilosofiassa (ajatusjärjestelmässä)


- Galileismin ja aristotelismin suhteesta


Salmi Hannu, "Atoomipommilla kuuhun!". Tekniikan mentaalihistoriaa (1996)

- Mentaalihistorian mahdollisuuksista ja rajoista/rajoituksista (esim. Salmen pohjalta)